!! Gratis bezorging !!

Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Pianori. Op deze site verwijzen de termen "wij", "onze" en "onze" naar Pianori. Pianori biedt deze website, inclusief alle informatie, kleding en producten, diensten die beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw acceptatie van alle voorwaarden, voorwaarden, beleid en meningen die hier zijn uiteengezet. Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, gaat u in op onze "dienst" en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden ("Algemene verkoopvoorwaarden", "Algemene verkoopvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleid die hier worden genoemd en / of toegankelijk via hyperlink. Deze verkoopvoorwaarden en -gebruik zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die op de site zijn, die leveranciers, klanten, handelaren en / of inhoudsbijdragen zijn. Lees deze verkoopvoorwaarden en gebruik deze zorgvuldig voordat u onze website hebt geopend of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van deze site, stemt u ermee in gebonden te zijn door deze Algemene verkoopvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden. Als u niet alle voorwaarden van deze overeenkomst accepteert, dan moet u geen toegang hebben tot de website of gebruik maken van de daar aangeboden diensten. Als deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruik als een aanbod worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden. Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die later aan deze winkel zullen worden toegevoegd, zullen ook onderworpen zijn aan deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de algemene verkoopvoorwaarden raadplegen en gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze algemene verkoopvoorwaarden te updaten, wijzigen of vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te publiceren. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te raadplegen om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortdurende gebruik van de website of uw toegang tot deze website na elke wijziging wordt gepubliceerd, vormt een acceptatie door u van deze wijzigingen. Onze winkel is gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het e-commerce platform waarmee we u onze producten en diensten kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 - VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN ONS LICHTBOUTIEK

Door deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u de leeftijd van meerderheid in uw land, staat of provincie van verblijf hebt bereikt en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om elke persoon van minderjarige leeftijd die afhankelijk is van deze website te laten gebruiken. Het gebruik van onze producten voor een illegaal of ongeoorloofd doel is verboden, noch zou u, in het gebruik van de dienst, de wetten van uw jurisdictie schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten). U mag geen wormen, virussen of andere destructieve code overbrengen. Elke inbreuk of schending van deze algemene verkoopvoorwaarden en -gebruik zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

Artikel 2 — ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot diensten op elk moment te weigeren aan elke persoon om welke reden dan ook. U begrijpt dat uw inhoud (exclusief uw creditcardinformatie) onbecodeerd kan worden overgedragen, en dit impliceert (a) transmissies op verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan technische vereisten voor de verbinding van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens verzending op netwerken. U stemt ermee in geen enkel deel van de dienst of het gebruik van de dienst of toegang tot de dienst of contactpersoon op de website, via welke de dienst wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verkopen, verkopen of exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn opgenomen voor uw gemak en zullen deze voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

Artikel 3 - UITGAVEN, UITGAVITEIT EN TOEKOMSTIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar is niet accuraat, compleet of up-to-date is. De inhoud van deze site is alleen bedoeld voor begeleiding en mag niet uw enige bron van informatie voor besluitvorming zijn, zonder voorafgaande raadpleging van nauwkeurigere, completere en bijgewerkte informatiebronnen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud die op deze site wordt gepresenteerd, doet u dit op eigen risico. Deze site kan enkele eerdere informatie bevatten. Dergelijke eerdere informatie is van nature niet up-to-date en wordt alleen voor begeleiding verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om de informatie op onze site bij te werken. U bent het ermee eens dat u verantwoordelijk bent voor het volgen van de wijzigingen die aan onze site zijn aangebracht.

ARTIKEL 4 — MODIFICATIES IN VERSLAG VAN DIENSTEN EN PRIJS

Prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de dienst (evenals elk deel of inhoud van de dienst) zonder kennisgeving en op elk moment te wijzigen of te onderbreken. Wij zullen u of een andere derde partij niet aansprakelijk stellen voor prijswijzigingen, schorsingen of onderbrekingen van de dienst.

Artikel 5 — PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Sommige producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn op onze website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en mogen alleen worden geretourneerd of verhandeld in overeenstemming met ons retourbeleid. We hebben ons best gedaan om zo duidelijk mogelijk de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen, weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn. Wij behouden ons het recht voor, zonder dat wij daartoe verplicht zijn, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon en in een geografisch of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of service die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om te stoppen met het aanbieden van een product op elk moment. Alle aanbiedingen van service of product die op deze site worden gepresenteerd, zijn ongeldig wanneer de wet deze verbiedt. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of andere goederen die u hebt verkregen of gekocht, aan uw verwachtingen zal voldoen, noch dat fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 - UITGAVEN VOOR DE VERZOEK EN REKENINGSINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, huishouden of bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of van dezelfde klantrekening, creditcard en / of bestellingen die hetzelfde facturerings- en / of verzendadres gebruiken. Als we een bestelling wijzigen of gewoon annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen bij het e-mail- en / of factureringsadres / telefoonnummer dat is verstrekt op het moment dat de bestelling is geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om orders te beperken of te verbieden die, naar ons enige oordeel, afkomstig kunnen zijn van handelaren, dealers of distributeurs. U gaat akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige bestellings- en accountinformatie te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U bent vastbesloten om uw account en andere informatie snel bij te werken, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zodat we uw transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met u kunnen opnemen. Voor meer informatie, raadpleeg ons Return Policy.

Artikel 7 — FACULTATIEVE TOEZIENINGEN

We kunnen u toegang geven tot hulpmiddelen van derden die we niet controleren, controleren of beïnvloeden. U erkent en aanvaardt het feit dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen “zoals ze zijn” en “als beschikbaar”, zonder enige garantie, representaties of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zullen geen wettelijke verantwoordelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele instrumenten van derden. Als u de optionele hulpmiddelen gebruikt die op de site beschikbaar zijn, doet u dit op eigen risico en discretie, en moet u de voorwaarden raadplegen waaronder deze hulpmiddelen worden aangeboden door de leverancier(s). We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden op onze site (inclusief nieuwe hulpmiddelen en middelen). Deze nieuwe functies en diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

Artikel 8 - DERDE LIEN

Sommige inhoud, producten en diensten die via onze dienst beschikbaar zijn, kunnen elementen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet met ons zijn verbonden. We hoeven de inhoud of nauwkeurigheid van deze sites niet te beoordelen of te beoordelen, noch garanderen we en nemen we enige verantwoordelijkheid voor inhoud, website, product, service of ander element dat toegankelijk is op of van deze derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schadevergoeding of schadevergoeding in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transactie in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze goed begrijpt voordat u een transactie uitvoert. Klachten, vorderingen, bezwaren of vragen met betrekking tot de producten van die derden moeten aan diezelfde derden worden voorgelegd.

ARTIKEL 9 — OPMERKINGEN, SUGGSTELLINGEN EN ANDERE VOORSTELEN VAN DE GEBRUIK(ST)ER

Indien u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of indien u geen verzoek van ons indient, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere elementen, online, e-mail, e-mail of anderszins (collectief, "commentaren"), dan verleent u ons het recht, te allen tijde, en zonder beperking om te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en gebruik van eventuele opmerkingen die u ons toezendt alle media. Wij zijn en hoeven niet verplicht te zijn (1) om de vertrouwelijkheid van de opmerkingen te handhaven; (2) om een vergoeding te betalen aan iedereen voor eventuele opmerkingen; (3) om op opmerkingen te reageren. Wij mogen, maar hebben geen verplichting om dit te doen, de inhoud te controleren, te wijzigen of te verwijderen die wij naar onze mening alleen als illegaal, aanstootgevend, bedreigend, aanstootgevend, smaadzaam, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk beschouwen, of die inbreuk maakt op intellectuele eigendom of deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. U verbindt zich tot het schrijven van opmerkingen die geen schending van derdenrechten zijn, waaronder auteursrecht, handelsmerken, vertrouwelijkheid, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U bent het er ook mee eens dat uw opmerkingen geen illegale, lasterlijke, aanstootgevende of obscene inhoud bevatten, noch dat ze computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de werking van de Service of een andere bijbehorende website. U kunt geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand bent die u niet bent, of proberen ons en / of derden ertoe aan te zetten de oorsprong van uw opmerkingen te misleiden. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u publiceert en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en weigeren enige toezegging tot commentaar die u publiceert of andere derden publiceren.

ARTIKEL 10 — PERSOONLIJKE INFORMATIE

De indiening van uw persoonlijke informatie over onze winkel wordt geregeld door ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te raadplegen.

ARTIKEL 11 — REDEN, INEXACTIUS EN OMISSIES

Er kan informatie zijn op onze site of in de Service die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productscheepvaartkosten, leveringstijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheid, weglating en om informatie te wijzigen of bij te werken of orders te annuleren, indien informatie in de Dienst of op een andere bijbehorende website onnauwkeurig is, op elk moment en zonder kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt geplaatst). We hoeven geen informatie bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken in de Service of een andere bijbehorende website, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij wettelijk vereist. Geen gedefinieerde update- of updatedata in de Service of een andere bijbehorende website mogen worden geacht te concluderen dat de informatie in de Service of een andere bijbehorende website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - INTERNATIONAAL GEBRUIK

Naast de verboden in de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; b) illegale handelingen aan te moedigen of deel te nemen; c) in strijd zijn met een regionale verordening of internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of verordening; d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendom of rechten van derden; e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te belasteren, te belasteren, te denigreren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; f) onjuiste of misleidende informatie in te dienen; g) het uploaden of verzenden van virussen of andere vormen van schadelijke code die op zodanige wijze zal of kunnen worden gebruikt dat de functionaliteit of werking van de Dienst of een andere bijbehorende, onafhankelijke of internetwebsite in gevaar wordt gebracht; h) het verzamelen of bijhouden van de persoonlijke gegevens van anderen; (i) spam, phish, kapen van een domein, afpersen informatie, bladeren, verkennen of scannen van het web (of een andere bron); d) voor obsceen of immoreel; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van verboden toepassingen.

ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen of beweren op geen enkele manier dat uw gebruik van onze Service ongebroken, snel, veilig of foutvrij zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de dienst kunnen worden bereikt, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. U bent het erover eens dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen annuleren, zonder u vooraf te waarschuwen. U bent het er uitdrukkelijk over eens dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om deze te gebruiken, uw enige risico loopt. De service en alle producten en diensten die u via de dienst worden aangeboden zijn (behalve uitdrukkelijk vermeld in het tegendeel van ons deel) voorzien "zoals is" en "afhankelijk van de beschikbaarheid" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, zonder garanties en zonder enige voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van marketing of marktkwaliteit, aanpassing aan een bepaald gebruik, duurzaamheid, titel en geen namaak. Fezasha, onze directeuren, ambtenaren, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners en toekenners kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, bijzondere of opeenvolgende schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ongeacht welke vorm, verlies van winst, van welke aard dan ook, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze contractueel, crimineel is (zelfs in geval van nalatigheid), strikte of anderszins aansprakelijkheid, als gevolg van uw gebruik van een dienst of product van die dienst, of enige andere claim die verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke fout of weglating in welke inhoud dan ook, of eventuele schade of schade die voortvloeit uit het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepubliceerd, verzonden of op andere wijze beschikbaar gesteld via de Service, zelfs als u gewaarschuwd bent voor de mogelijkheid dat ze zullen plaatsvinden. Omdat sommige staten of rechtsgebieden niet toestaan ​​dat aansprakelijkheid voor opeenvolgende of incidentele schade wordt uitgesloten of beperkt, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

Artikel 14 — ONDERZOEK

U gaat akkoord met het compenseren, verdedigen en beschermen van Fezasha, onze moedermaatschappij, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, bestuurders, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers, voor elke claim of verzoek, inclusief redelijke vergoedingen van advocaat, door een derde partij gemaakt vanwege of voortkomend uit uw schending Deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden of documenten waarop zij verwijzen, of uw schending van een wet of rechten van een derde partij.

Artikel 15 - DISSOCIABILITEIT

Wanneer een bepaling van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet van toepassing wordt beschouwd, kan deze bepaling niettemin ten volle worden toegepast door de wet, en moet de niet-toepasselijke partij worden beschouwd als gescheiden van deze algemene verkoopvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden, deze dissociatie laat de geldigheid en toepassing van deze bepaling onverlet. de kabiliteit van alle andere overige bepalingen.

Artikel 16 — RESILIATIE

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen vóór de beëindigingsdatum blijven van kracht na de beëindiging van de overeenkomst voor alle doeleinden. Deze verkoopvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden zijn effectief tenzij en totdat ze door of zonder u zijn beëindigd. U kunt deze verkoopvoorwaarden en -voorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u niet langer onze diensten wilt gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. Als wij, naar onze discretie, oordelen dat u faalt of vermoedt dat u niet in staat bent geweest om de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden van Verkoop en Gebruik na te leven, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment ook beëindigen zonder u vooraf te waarschuwen en u zult verantwoordelijk blijven voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot de beëindigingsdatum (dat is inbegrepen), en/of we u kunnen ontkennen toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan).

ARTIKEL 17 — OVEREENKOMSTINTEGRALITEIT

Het is niet onze taak om van onze kant enig recht of bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden uit te oefenen of toe te passen, dat dit recht of bepaling niet wordt opgeheven. Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden of andere beleids- of exploitatieregels die wij op deze site of in verband met de Dienst publiceren, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle communicatie, voorstellen en overeenkomsten, voorafgaand en hedendaags, mondeling of geschreven, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot een eerdere versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden en Gebruiksvoorwaarden). Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden en -gebruik mag niet worden geïnterpreteerd als ongunstig voor de redacteur.

Artikel 18 — TOEPASSINGSGEBIED

Deze voorwaarden voor verkoop en gebruik, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waarmee wij u diensten verlenen, zullen worden geregeld en geïnterpreteerd volgens de wetten die van kracht zijn op Fezasha-adres.

ARTIKEL 19 — WIJZIGINGEN TEN AANZIEN VAN DE SOLIE EN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de algemene verkoopvoorwaarden raadplegen en gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze algemene verkoopvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te publiceren. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze site te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze site na eventuele wijzigingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden en Gebruik worden gepubliceerd, vormt een acceptatie van deze wijzigingen.

Artikel 20 — KORDONEN

Vragen over de algemene verkoopvoorwaarden en het gebruik moeten worden verzonden naar fm@pianori.com.